Khó tiếp cận đất đai vì “cò” làm giá

Khó tiếp cận đất đai vì “cò” làm giá

Những bất cập về chủ trương, chính sách đất đai… đang trở thành rào cản, ảnh hưởng lớn đến các nhà đầu tư cũng như khả năng cải thiện PCI của các địa phương nói chung.